KLIINISET ASIANTUNTIJAT YAMK - KLIAS ry

KLIAS- Laaja-alaista asiantuntijaosaamista asiakkaan parhaaksi

 

Kaikkien Suomen ammattikorkeakouluissa kliinisen asiantuntijan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden ja tutkintoa vielä suorittavien sekä kliinisten asiantuntijoiden opettajien yhdistys

Luo edellytyksiä kliinisen asiantuntijaosaamisen hyödyntämiseen omalla urapolulla ja asiakkaiden laadukkaan palvelun toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalan moniammatillisessa toimintaympäristössä.

Innovatiivinen asiantuntijayhteisö on perustettu vuonna 2018 ja jäseniä on ensimmäisen toimintavuoden aikana yli 120.

Asiantuntijayhteisön äänitorvena ja mentoreina toimiminen on yhdistyksen tärkein tavoite

Saavuttaakseen tavoitteensa yhdistys valvoo jäsentensä yhteisiä ammatillisia etuja kouluttaa, järjestää tapahtumia ja tekee tiivistä yhteistyötä sidosryhmien kanssa

RY:n Jäsenyys Liittymismaksu 20 € ja vuosittainen jäsenmaksu 15€ (2020)